Keyword Tool
סרטוני הדרכה והדגמה
 
תפעול התוכנה
הדרכה 01 - מחקר מילות מפתח בסיסי
הדרכה 02 - ניהול ייבוא וייצוא של רשימות מילים
הדרכה 03 - טעינת מילות מפתח מקובץ
הדרכה 04 - פילטרים / מסננים
הדרכה 05 - פילטרים מתקדמים
הדרכה 06 - בחירת מילים ועבודה עם שני חלונות מחקר
Click here to reload the application 🗙